Oral helse KAG - Klinisk akademisk gruppe for oral helse

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv

Bakgrunn

I Midt-Norge har fagmiljøene ved St. Olavs hospital, NTNU, Kompetansesenteret Tannhelse Midt og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag gått sammen om å etablere en Klinisk akademisk gruppe (KAG) for oral helse.

I Oral helse KAG arbeider forskere og klinikere sammen om undervisning, innovasjon og forskning for en helhetlig helsetjeneste og god oral helse i hele befolkningen.

Formål

Formålet med etablering av en Oral helse KAG i MidtNorge er å tilby gode betingelser for forskning og fagutvikling, og ved dette bidra i oppbyggingen av et robust fag- og forskningsmiljø innen oral helse i Midt-Norge.

Oral helse KAG skal legge til rette for utvikling og forskning som gir et bedre grunnlag for helsefremmende arbeid, diagnostikk, behandling, oppfølging og pleie av pasienter, og bedre utnyttelse av helsemidlene.

Du kan lese mer om Oral helse KAG og våre aktiviteter på www.oralhelse.no.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • Fylkestannlegen, Trøndelag Fylkeskommune
  • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
  • Klinikk for øre-, nese-, hals, kjevekirurgi og øyesykdommer, St. Olavs hospital

Publikasjoner

No items found.