Klinisk akademisk gruppe for oral helse (Oral helse KAG)

Sammen om et kunnskapsløft innen munnhelse i Trøndelag!

Bakgrunn

I Midt-Norge har fagmiljøene ved St. Olavs hospital, NTNU, Kompetansesenteret Tannhelse Midt og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag gått sammen om å etablere en Klinisk akademisk gruppe (KAG) for oral helse.

I Oral helse KAG arbeider forskere og klinikere sammen om utvikling-, innovasjon- og forskningsprosjekter for en helhetlig tjeneste og god oral helse i hele befolkningen.

Formål

Formålet med etablering av en Oral helse KAG i MidtNorge er å tilby gode betingelser for forskning og fagutvikling, og ved dette bidra i oppbyggingen av et robust regionalt fag- og forskningsmiljø innen oral helse.

Oral helse KAG skal legge til rette for forskningsprosjekter som skaper grunnlag for bedringer i helsefremmende arbeid, og i diagnostikk, behandling, oppfølging og pleie av pasienter, samt bedre utnyttelse av helsemidlene.

Metoder

Regional samarbeidsplattform om forskning, innovasjon og undervisning. Du kan lese mer om Oral helse KAG og våre aktiviteter på www.oralhelse.no!

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • Fylkestannlegen,Trøndelag
  • Fylkeskommune
  • NTNU, INB
  • St. Olavs hospital

Publikasjoner

No items found.