Oral helse og juvenil idiopatisk artritt (JIA) – En longitudinell studie

Har barn med leddgikt dårligere munnhelse enn friske barn?

Bakgrunn

Juvenil idiopatisk artritt (JIA; barneleddgikt) er den vanligste revmatiske sykdommen blant barn og tenåringer, og er mer vanlig hos jenter enn gutter. Sykdommen kan gi skader i ledd, vekstforstyrrelser i bein og smerte og nedsatt funksjon. Hvis kjeveleddene rammes hos de yngste barna kan langvarig sykdom gi forstyrret vekst i underkjeven som leder til asymmetrier i ansiktet, ugunstig tannstilling og tyggevansker. Mange av barna har lavt vitamin D nivå, mer karies (hull i tennene) og lavere spyttsekresjon enn friske barn.

Årsakene til sykdommen er fortsatt ikke helt klarlagt. JIA er en kronisk sykdom som de fleste barn tar med seg inn i voksen alder. Med dagens behandlingsstrategier er det heldigvis mulig å begrense skadene av sykdommen.  

NorJIA-studien (Norsk juvenil idiopatisk artritt studie) er en tverrfaglig, multisenter, longitudinell observasjonsstudie som foregår i Trondheim, Tromsø og Bergen. Leger med erfaring innen revmatologi og erfarne tannleger har undersøkt barna.

Formål

Sammenligne barn med JIA med friske barn, for å se på forskjeller i munnhelse, vitamin D nivå, spyttsekresjonshastighet og spyttets sammensetning.

Metoder

Totalt i studien inngår dta fra 224 barn med JIA og 224 friske barn i alderen 4-16 år. Barna ble undersøkt to ganger i løpet av to år for å se på utvikling over tid. Barna med JIA fikk en grundig medisinsk undersøkelse inkludert demografiske data, alder ved sykdomsdebut, sykdomsvarighet, JIA kategori, sykdomsstatus, medisinering, røntgen og blodprøver.

Barna (eller foreldre for de minste barna) besvarte spørreskjemaer om livskvalitet, fysisk aktivitet og kostholdsvaner. Alle barna fikk også en grundig tannlegeundersøkelse inkludert røntgen-bilder, kliniske foto, registrering av karies, emaljedefekter og etseskader på tennene, vurdering av tannkjøttsbetennelse og renhold, bittforhold, tyggefunksjon og det ble også tatt spyttprøver.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU, IKOM
  • St. Olavs hospital
  • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter i Nord Norge (TkNN)
  • Norges Arktiske Universitetet (UiT)
  • Universitetssykehuset i Nord Norge
  • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter (TkVest)
  • Haukelands Universitetssykehus
  • Universitetet i Bergen (UiB)

Publikasjoner

Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - a systematic review and meta-analysis
BMC Oral Health
Prevalence of temporomandibular disorder in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - a Norwegian cross- sectional multicentre study
BMC Oral Health
Salivary Oral Microbiome of Children With Juvenile Idiopathic Arthritis: A Norwegian Cross-Sectional Study
Front Cell Infect Microbiol
In children and adolescents with temporomandibular disorder assembled with juvenile idiopathic arthritis - no association were found between pain and TMJ deformities using CBCT
BMC Oral Health
Dental caries in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis and controls: a multilevel analysis
BMC Oral Health
Oral health-related quality of life in 4-16-year-olds with and without juvenile idiopathic arthritis
BMC Oral Health
Vitamin D, oral health, and disease characteristics in juvenile idiopathic arthritis: a multicenter cross-sectional study
BMC Oral Health
Dental plaque and gingival bleeding in adolescents with juvenile idiopathic arthritis and controls: a multilevel analysis
Acta Odontol Scand
Serum and salivary infammatory biomarkers in juvenile idiopathic arthritis - an explorative cross-sectional study
Springer Link