Oral helse og juvenil idiopatisk artritt (JIA) – En longitudinell studie

Har barn med leddgikt dårligere munnhelse enn friske barn?
Lena Cetrelli
Stipendiat
Epost

Bakgrunn

Juvenil idiopatisk artritt (JIA; barneleddgikt) er den vanligste revmatiske sykdommen blant barn og tenåringer, og er mer vanlig hos jenter enn gutter. Sykdommen kan gi skader i ledd, vekstforstyrrelser i bein og smerte og nedsatt funksjon. Hvis kjeveleddene rammes hos de yngste barna kan langvarig sykdom gi forstyrret vekst i underkjeven som leder til asymmetrier i ansiktet, ugunstig tannstilling og tyggevansker. Mange av barna har lavt vitamin D nivå, mer karies (hull i tennene) og lavere spyttsekresjon enn friske barn.

Årsakene til sykdommen er fortsatt ikke helt klarlagt. JIA er en kronisk sykdom som de fleste barn tar med seg inn i voksen alder. Med dagens behandlingsstrategier er det heldigvis mulig å begrense skadene av sykdommen.  

NorJIA-studien (Norsk juvenil idiopatisk artritt studie) er en tverrfaglig, multisenter, longitudinell observasjonsstudie som foregår i Trondheim, Tromsø og Bergen. Leger med erfaring innen revmatologi og erfarne tannleger har undersøkt barna.

Formål

Sammenligne barn med JIA med friske barn, for å se på forskjeller i munnhelse, vitamin D nivå, spyttsekresjonshastighet og spyttets sammensetning.

Metoder

Totalt i studien inngår dta fra 224 barn med JIA og 224 friske barn i alderen 4-16 år. Barna ble undersøkt to ganger i løpet av to år for å se på utvikling over tid. Barna med JIA fikk en grundig medisinsk undersøkelse inkludert demografiske data, alder ved sykdomsdebut, sykdomsvarighet, JIA kategori, sykdomsstatus, medisinering, røntgen og blodprøver.

Barna (eller foreldre for de minste barna) besvarte spørreskjemaer om livskvalitet, fysisk aktivitet og kostholdsvaner. Alle barna fikk også en grundig tannlegeundersøkelse inkludert røntgen-bilder, kliniske foto, registrering av karies, emaljedefekter og etseskader på tennene, vurdering av tannkjøttsbetennelse og renhold, bittforhold, tyggefunksjon og det ble også tatt spyttprøver.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU, IKOM
  • St. Olavs hospital
  • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter i Nord Norge (TkNN)
  • Norges Arktiske Universitetet (UiT)
  • Universitetssykehuset i Nord Norge
  • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter (TkVest)
  • Haukelands Universitetssykehus
  • Universitetet i Bergen (UiB)