Case-series amelogenesis imperfecta (AI) og tidligprotetikk

Hvilken betydning har tidligprotetikk for livskvalitet for barn og unge med sykdommen amelogenesis imperfecta?

Bakgrunn

Amelogenesis imperfecta (AI) er en genetisk betinget utviklingsforstyrrelse av emaljen som rammer alle tenner eller nær alle tenner, på mer eller mindre lik måte, både i det primære og det permanente tannsettet. Barn og unge med sykdommen får vanligvis ikke tilbud om protetisk behandling før de er 18-19 år, og har derfor en ungdomstid som kan være preget av smerter, ubehag og sjenanse knyttet til tennene og deres utseende.

Formål

Systematisk kartlegging av livskvalitet før og etter utført tidligprotetikk med påfølgende presentasjon av kasuistikker i Den Norske Tannlegeforenings Tidende.  Dette for å synliggjøre at barn og ungdom som har store utfordringer på grunn av AI kan og bør tilbys tidligprotetikk.

Metoder

Livskvalitet før og etter behandling  kartlegges ved at ungdommer og deres foresatte systematisk besvarer en rekke spørsmål om livskvalitet.

Publikasjoner

Tidlig kroneterapi utført hos ungdommer med alvorlig amelogenesis imperfecta forbedrer livsutfoldelsen – tre kasuistikker
Tannlegetidende