Munnhelse hos eldre i Trøndelag (HUNT70+)

Hvordan står det til med munnhelsa hos de eldre i Trøndelag?

Bakgrunn

Vi blir stadig flere eldre og flere eldre beholder i dag sine egne tenner, noe som krever oppfølging og tannbehandling. Vi vet lite om hvordan munnehelsa er hos de eldre, verken hos de friske hjemmeboende, de som har behov for omsorgstjenester hjemme og de som er i institusjon. For å kunne tilby en målrettet tjeneste både med hensyn til god forebygging og  behandling må vi vite mer om oral helse hos eldre.

Formål

Vi vil kartlegge oral helse og munnhelserelaterte problemer hos eldre inkludert kartlegge forekomst av munnhelserelaterte problemer.

Metoder

I HUNT4 70+ er oral helse registrert hos friske eldre og hos eldre i hjemmepleie og i institusjon. Med grunnlag i disse dataene vil vi utforske sammenheng mellom oral helse og kjønn, alder, bosted, boforhold og sosioøkonomisk faktorer med videre. Vi vil også utforske oral helse i sammenheng med ernæringsstatus, kognitiv- og fysisk funksjon.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU
  • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
  • UiO
  • TkØst

Publikasjoner

The validity of self-reported number of teeth and edentulousness among Norwegian older adults, the HUNT Study
BMC Oral Health