HUNT4 Tannhelse

Kartlegging av tannhelse i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4

Bakgrunn

HUNT4 Tannhelse er ett av de største forskningsprosjektene innen tannhelse i Norge og det mest ressurskrevende prosjektet som TkMidt har hatt ansvar for. TkMidt har samarbeidet tett med HUNT forskningssenter, NTNU, UiO, TkØ, og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Datainnsamlingen ble avsluttet i februar 2019.

Formål

Innsamlede data om tannhelse i HUNT4 gir unike muligheter til å kartlegge tannhelse i Trøndelag. Kartleggingen av tannhelse er viktig for å identifisere områder innen tanhelse som krever særlig oppfølging, både innen forskning og som verktøy for å planlegge tannhelsetjenesten for framtida. Det unike datamaterialet i HUNT gir også anledning til å se på tannhelse i et helhetlig helse- og sykdomsperpektiv over lang tid.

TkMidt har satt i gang flere forskningsprosjekt der vi bruker data fra HUNT4 og du finner flere av dem omtalt her på vår hjemmeside. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke data som finnes og hva vi bruker dem til akkurat nå!

Metoder

Nesten 5000 nord-trøndere har satt seg i tannlegestolen og bidratt med data om karies, periodontitt, slimhinneforandringer og snusbruk. Det er tatt nær 25 000 dentalrøntgen (OPG og bitewings). Vel 7000 deltakere har besvart et spørreskjema om tannhelse.

I tillegg til tannhelseundersøkelse ved feltstasjon er det innhentet informasjon fra de eldre i hjemmetjeneste og institusjoner ved hjelp av ambulerende team av ansatte i hjemmetjeneste/ sykepleierstudenter. Rundt 4000 eldre ble undersøkt nord i Trøndelag og i Trondheim Kommune etter en protokoll utarbeidet for ikke-tannhelsepersonell.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • HUNT Forskningssenter
  • NTNU, ISM
  • Trøndelag fylkeskommune
  • UiO
  • TkØst
  • National competence service for aging and health

Publikasjoner

Prevalence of periodontitis based on the 2017 classification in a Norwegian population: The HUNT study
J Clin Periodontol