MUMS

Inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital; underernæring og munnhelse - hvordan er situasjonen?
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningssjef

Bakgrunn

Ernæringsmessig status, matinntak og oral helse kan ha store konsekvenser for generell helse, særlig for pasienter som av ulike grunner er innlagt på sykehus. At det er sammenheng mellom hva vi spiser og vår munnhelse vet vi, men vi vet ikke i hvor stor grad utfordringer knyttet til ernæring og munnhelse overlapper hos pasientene. Praksis på sykehus er at pasientene screenes for ernæringsmessig risiko, men det er ingen praksis for å kartlegge munnhelse.

Formål

Vi ønsker å kartlegge forhold rundt ernæringsmesig risiko og munnhelse hos inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital for å se om disse overlapper, og om det er noen risikofaktorer som peker seg ut for systematisk oppfølging.

Metoder

I MUMS (munn, underernæring, mat og spytt) studien har vi kartlagt ernæringsmessig risiko og munnhelse blant voksne inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital. Ernæringsmessig risiko og munnhelse ble kartlagt ved hjelp av klinisk undersøkelse og spørreskjema. Totalt ble 118 pasienter fra 18 sengeposter (15 somatiske, 3 psykiatriske) inkludert.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • St. Olavs hospital
  • NTNU
  • Universitetet i Oslo

Publikasjoner

No items found.