T-TBIT: Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling

Hvordan kan vi best hjelpe barn som er redde for å gå til tannlegen?

Bakgrunn

Tannbehandlingsangst regnes å være den viktigste årsaken til at pasienter ikke møter til tannbehandling, og kan føre til alvorlige svekkelser i oral helse, redusert livskvalitet og i tillegg betydelige utgifter for Den offentlige tannhelsetjenesten. Opp mot 20 % av barn og ungdom har tannbehandlingsangst.  

Vi trenger flere verktøy for være bedre i stand til å hjelpe barn som er redde for å gå til tannlegen.

Formål

Med dette innovasjonsprosjektet vil vi utvikle en ny digital tjeneste for barn og ungdom med tannbehandlingsangst. Målgruppen for den nye tjenesten er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte og deres tjenestetilbydere. Målet med den nye tjenesten er å tilby brukersentrerte, evidensbaserte metoder som underletter tannbehandling for barn og ungdom.

Metoder

Gjennom innsiktsarbeid og samskapende prosesser der også barn og ungdom bidrar, vil vi etablere nye digitale tjenester og hjelpemidler for barn som er redde for å gå til tannlegen.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • SINTEF Digital
  • NTNU
  • Karolinska Institutet
  • University of Sheffield
  • Fylkestannlegene i Trøndelag, Vestfold og Telemark fylkeskommuner
  • TkVest
  • Støttet av Norges forskningsråd
  • Forandringsfabrikken

Publikasjoner

No items found.